Andre steder at søge støtte til mit projekt?

Hos LAG Bornholm råder vi over et begrænsede midler. Derfor har vi nedenfor samlet et udsnit af de puljer og fonde, som kunne være relevante at søge.
Vi kan ikke vejlede dig om ansøgninger til disse puljer og fonde. Kontakt sekretariatet hvis du har behov for yderligere hjælp.

 

Lokale puljer og fonde

Brødrene E., S. & A. Larsens Legat  (næste ansøgningsfrist er 1, maj og 1. november)

Bornholms Brandforsikring (behandles løbende)

Sparekassen Bornholms Fond (4 ansøgningsrunder i 2023 med ansøgningsfrist 8. februar, 3. april, 31. juli og 13. november)

Nationale puljer og fonde

Andel – 10 donationer a 10.000 kr. (fokus på kollektive indsatser med grøn retning)

DIF og DGI’s foreningspulje (Puljen kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne – ingen bestemt ansøgningsfrist.)

15. juni Fonden (fokus på natur og biodiversitet, kunst & kultur og sociale indsatser med 4 ansøgningsfrister i 2023, 9 jan, 8. marts, 26. juni og 18.sept)

Friluftsrådet (næste ansøgningsfrist er 15. februar 2023 til puljerne ‘Flere ud i naturen’, ‘Naturforståelse’ og ‘Sammen i naturen’.)

Landsdistriktspuljen (Der er forskellige projektspor, der kan søges).

Lokale og Anlægsfonden (støtter opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål – løbende behandling.)

Nordea-fonden- “her gror vi’-puljen (næste ansøgningsfrist er 22. februar 2023)

Nordea-fonden “Lokalpuljen”  – søg op til 200.000 kr. (ansøgninger behandles løbende)

Nykredits Fond (støtter kulturelle og almennyttige formål) , 3 årlige ansøgningsfrister)

Realdania – Underværker (næste ansøgningsfrist er 3. februar 2023 kl. 12.00.)

Samlet overblik over alle tilskudspuljer inden for staten

Spor i Landskabet: (Tilskud til stier, der giver befolkningen mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden – ingen bestemt ansøgningsfrist.)

Sol og Strand Alle foreninger og lokale ildsjæle kan ansøge. (ansøgningsfrister for 2023 er ikke oplyst)

Sydbank Fonden (Særligt fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde – løbende behandling)

Tuborgfondet (Særligt fokus på den unge generation) behandles løbende

TrygFonden (to årlige ansøgningsrunder, henholdsvis 1. marts og 1. september kl. 12.00)

VELUX FONDEN: (Aktive ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive) kan søge om støtte til samfundsnyttige aktiviteter – løbende behandling. Desuden er der puljer med fokus på sundt havmiljø næste ansøgningsfrist er 10. februar 2023 kl. 14.00

Willumfonden (Særligt fokus på science, børn og unge) Nogle uddelingsområder kan søges året rundt

Kommunale & andre EU-puljer
– snak med BRK og hør, hvilke puljer de har. Kontaktperson Niels Chresten Andersen

LAG Bornholm

Klaus Hansen Petersen
Koordinator
Tlf: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

Alle hverdage
8.30-15.00

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Koordinator

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.30-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommun kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content