Gennemførelsesfasen

 

Når du indsender din ansøgning, vil du modtage et kvitteringsbrev med en igangsætningstilladelse. Du kan i teorien gå i gang med projektet, men det er for egen regning og risiko, da der endnu ikke er taget stilling til, om du vil modtage støtte til dit projekt.

Hvis vores bestyrelse vælger at støtte projektet, vil du modtage et indstillingsbrev med oplysning om det beløb, vi vil støtte dig med. Du kan nu gå i gang med – eller fortsætte – projektet med viden om, at du får støtte. De udgifter, du afholder, er STADIGVÆK for egen regning og risiko.

Det er alene bestyrelsen, der beslutter, hvilke projekter der skal indstilles og med hvilket støttebeløb/-procent.

Først når Bolig- og Planstyrelsen sender dig dit tilsagnsbrev med godkendt budget, er det bekræftet, at de angivne udgiftskategorier er støtteberettigede og kan refunderes med op til 50 % i udbetalingsfasen.

Bolig- og Planstyrelsen foretager alene en kontrol af oplysningerne i ansøgningen. Kontrollen udføres på baggrund af vejledningen, du kan læse her

I projektperioden er det vigtigt, at du informerer din koordinator om alle former for ændringer af dit projekt. Selv små ændringer kan udløse et behov for en ændringsanmodning, og vi godkender IKKE ændringer med tilbagevirkende kraft.
Læs mere om projektændringer i punkt 10 i vejledningen.

Det skal du være særligt opmærksom på

DOKUMENTATION AF RIMELIGE PRISER:

 • Ved køb på og over 50.000 kr. skal der indhentes tilbud fra mindst to forskellige leverandører. Disse tilbud skal foreligge allerede på ansøgningstidspunktet, således at prisernes rimelighed kan vurderes og anvendes som grundlag for tilsagnet. Man kan godt efterfølgende anvende andre leverandører.
 • Du må ikke lave en kunstig opdeling af dine tilbud. Vi anbefaler derfor, at du tænker i titler på indkøb, fx haveredskaber, køkkenudstyr, hårde hvidevarer, hjemmeside, skilte, flyers etc.
  Læs mere om rimelige priser i punkt 8.10 i vejledningen.

UDBUD:

 • Kun ved bygge- og anlægsprojekter på over 300.000 kr. ekskl. moms skal du overholde udbudsreglerne i Tilbudsloven. Du skal derfor som ansøger/projektholder gøre tre ting:
  • send en opfordringsskrivelse til minimum 2 entreprenører med præcisering af opgaven og kriterier for afgivelse af tilbud
  • modtag to sammenlignelige tilbud på skrift
  • find udbudsvinderen ud fra kriterierne angivet i opfordringsskrivelsen og giv en tilbagemelding til de bydende parter med begrundelse for valget.
   Læs mere om udbud i punkt 12.3 i vejledningen.

FAKTURAER / BETALING:

Det er her, der hyppigst sker fejl. Det er MEGET vigtigt, at du overholder alle krav til fakturaer og betaling, da du ellers ikke kan få pengene udbetalt. Når først fakturaen er udstedt og betalingen foretaget, kan fejl og mangler IKKE udbedres. Så sørg for at have helt styr på nedenstående, inden du modtager den første faktura i dit projekt:

 • Fakturaer SKAL være udstedt til det navn og adresse, som Bolig- og Planstyrelsen har registreret som modtager af midlerne (tilsagnshaver) samt fakturaudstederens navn, adresse og CVR- eller CPR-nummer. Faktura SKAL også indeholde beskrivelse af varen/ydelsen samt antal/timer og pris/takst samt momsoplysninger og eventuelle rabatter.
 • Desuden skal der være dokumentation for, at regninger er udbetalt til den, der har udstedt fakturaen (fx indbetalingskort-ID eller kontonummer). Beløb og dato skal fremgå af både faktura og betalingsdokumentation.
 • Timesedler for frivilligt arbejde skal udfyldes løbende og underskrives af både den frivillige og af tilsagnshaver. Dato skal fremgå samt hvilke arbejdsopgaver, den frivillige har udført.Læs mere om fakturaer og betaling i punkt 15.4 i vejledningen.

 

Nyttige dokumenter

Som projekttovholder er det en god idé at læse vejledningen fra Bolig- og Planstyrelsen.

Ændringer i projektet

Det er vigtigt du anmoder om projektændringer inden du foretager dem

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Koordinator

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.00-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG-Bornholm og modtage vores nyhedsbrev, der udkommer 3-5 gange om året.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

CVR-NR. 43453149

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content