Udbetalingsfasen

 

Din støtte kan først udbetales, når projektet er helt gennemført. Derfor er det vigtigt – allerede i ansøgningsfasen – at du får en plan for, hvordan du vil finansiere dit projekt i gennemførelsesfasen. Grundlæggende er der tre måder:

  • Egenfinansiering
    Du har selv penge til at finansiere projektet indtil udbetaling af støttebeløbet.
  • Medfinansiering
    Her betaler én eller flere tredjeparter forskellen mellem dit støttebeløb og totalomkostningen på dit projekt. Det kan fx være kommunen, en fond eller penge, du har fundraiset andetsteds.
  • Mellemfinansiering
    Du har ikke pengene til at kunne gennemføre projektet, så du får en anden part – fx et pengeinstitut eller kommunen – til ‘at lægge ud’. Herefter betaler du dem tilbage, når du får udbetalt dit støttebeløb. Du skal derfor senest 3 måneder efter udbetaling af midlerne dokumentere at have tilbagebetalt det lånte beløb til den mellemfinansierende part.

Støtte kan først udbetales, når projektperioden er slut. Den vil fremgå af dit tilsagnsbrev og være baseret på det, du har angivet i din ansøgning. Bliver du hurtigere færdig med dit projekt end forventet, kan du altid anmode om slutudbetaling før tid. Du skal blot tage fat i din koordinator, der så vil hjælpe dig med at skifte status.

I erhvervsprojekter, der har fået tilsagn om støtte på minimum 200.000 kr., kan du inden for selve projektperioden søge om en rateudbetaling på op til 80 % af støttebeløbet. Hvis det er nødvendigt med en rateudbetaling, skal du kontakte din koordinator så tidligt i processen som muligt.

Du skal være opmærksom på, at der i gennemsnit går et halvt år, fra du anmoder om slutudbetaling, til pengene står på din konto. Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af, hvor gennemarbejdet din anmodning om slutudbetaling er.

Er det svært at få pengene udbetalt?

Fejl kan koste dyrt. Det kræver god projektledelse at styre et projekt sikkert igennem alle faser. Hvis du overholder betingelserne i dit tilsagnsbrev, løbende udfylder dit bilagsskema og gemmer alle fakturaer og den underliggende betalingsdokumentation, så er du godt på vej til at kunne få udbetalt hele dit støttebeløb.

Læs mere om udbetaling under punkt 13 og ikke mindst punkt 13.3 i vejledningen.

 

LAG Bornholm

Klaus Hansen Petersen
Sekretariatsleder (Manager)
Tlf: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

Alle hverdage
8.00-15.00

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Sekretariatsleder (Manager)

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.00-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm (Lokale Aktions Grupper) er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG-Bornholm og modtage vores nyhedsbrev, der udkommer 3-5 gange om året.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

CVR-NR. 43453149

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content