Søg tilskud

 

Selve ansøgning om LAG-tilskud sker i TAST-SELV, et digitalt ansøgningssystem fra Landbrugsstyrelsen. En ansøgning ligger som kladde, indtil du sender den endeligt, så du kan altså tilpasse den hen ad vejen – uden at dine data går tabt. Du skal angive CVR-nr. 43453149 til LAG-Bornholm, når du ansøger om midler.

FLAG-projekter søges via TAS-system, et digitalt ansøgningssystem fra Erhvervsstyrelsen. En ansøgning i dette system sendes direkte til Plan- & landdistriktsstyrelsen. Det er derfor meget vigtigt du kontakter koordinator før du indsender din ansøgning, så du undgår fejl.

Du kan først indsende ansøgningen, når den er fuldt oplyst (dvs. at alle obligatoriske felter er udfyldt).

ANSØGNINGSRUNDER I 2023

LAG-puljen 10. august

FLAG-puljen 31. august

Hvis du overvejer at gå i gang med en ansøgning, er der tre ting, du bør gøre tidligt i processen:

  1. Læs vores udviklingsstrategi, da vi kun støtter projekter inden for rammerne af denne.
  2. Læs Plan- & landdistriktsstyrelsen generelle vejledning om ansøgning om LAG-midler, da det er den, der skal følges, hvis du får tilsagn om støtte.
  3. Tag kontakt til vores koordinator, der står klar til at vejlede dig.

Koordinatorerne kan kun vejlede dig og kan således ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende, hvis der sker noget uforudset i ansøgningsprocessen eller i løbet af projektperioden. Det er derfor dit eget ansvar at sikre, at alle regler, lovgivning og deadlines overholdes.

Ansøgningerne behandles af vores bestyrelse, og du kan forvente at have en afklaring senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgere får svar i form af et indstilling- eller afslagsbrev.

Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have støtte. Herefter sender vi de indstillede projekter ind til Plan- & landdistriktsstyrelsen til legalitetssikring. De kontrollerer en række formelle ting (bl.a. ejerforhold i CVR) samt om de udgiftstyper, der er søgt støtte til, er tilskudsberettigede. Når det er på plads, sender de et tilsagnsbrev med endeligt budget og betingelser for udbetaling af tilsagn til sin tid.

Du skal være opmærksom på, at støtte som hovedregel først udbetales, når projektet er helt gennemført. Derfor bør du have en plan for, hvordan du vil finansiere dit projekt i gennemførelsesfasen. Det kan du læse mere om under punktet ‘Udbetalingsfasen’.

HVORDAN FORDELES MIDLERNE?

Som nævnt er det bestyrelsen i LAG Bornholm, der beslutter, om et projekt skal tildeles støtte.

Når du har indsendt din endelige projektansøgning, vurderes den ud fra en række kriterier. For at sikre, at vurderingen sker objektivt, benyttes et prioriteringsværktøj fra Plan- & Landdistriktsstyrelsen. Projekter med den højeste score har størst sandsynlighed for at modtage det ansøgte beløb. Men bestyrelsen prioriterer som hovedregel  støtte til så mange projekter som muligt.

Midlerne fordeles efter fordelingsnøglen i udviklingsstrategien (se side 17)

LAG-Bornholm lægger særlig vægt på

  • Helhedsindtrykket af selve projektbeskrivelsen. (Formål, aktiviteter, tidsplan, budget og effekt)
  • Ansøgerens ressourcer, herunder administrativ og økonomisk kapacitet
  • projektets relevans i forhold til vores udviklingsstrategi 
  • projektets innovationshøjde og nyhedsværdi
  • graden af samarbejde og lokale forankring i projektet
  • projektets leve- & bæredygtighed (socialt/kulturelt, miljø/klima og økonomisk)
  • fokus på unge under 40 år. (målgruppe for projektet)

LAG Bornholm

Klaus Hansen Petersen
Koordinator
Tlf: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

Alle hverdage
8.30-15.00

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Koordinator

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.00-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG-Bornholm og modtage vores nyhedsbrev, der udkommer 3-5 gange om året.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

CVR-NR. 43453149

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content