Søg tilskud

 

Selve ansøgning om tilskud sker i PROMIS, et digitalt ansøgningssystem fra Bolig- og Planstyrelsen. En ansøgning ligger som kladde, indtil du sender den endeligt, så du kan altså tilpasse den hen ad vejen – uden at dine data går tabt. Ansøgningen sendes i første omgang kun til koordinator.

FLAG-projekter søges via TAS-system. En ansøgning i dette system sendes direkte til Bolig- og Planstyrelsen. Det er derfor meget vigtigt du kontakter koordinator før du indsender din ansøgning, så du undgår fejl.

For at ansøge skal du først oprette dig som bruger. Derefter kan du påbegynde din ansøgning. Husk at gemme den med jævne mellemrum, mens du arbejder i den (systemet gemmer også automatisk med jævne mellemrum).

Du kan først indsende ansøgningen, når den er fuldt oplyst (dvs. at alle obligatoriske felter er udfyldt). 

Hvis du overvejer at gå i gang med en ansøgning, er der tre ting, du bør gøre tidligt i processen:

 1. Læs vores udviklingsstrategi, da vi kun støtter projekter inden for rammerne af denne.
 2. Læs Bolig- og Planstyrelsens generelle vejledning om ansøgning om LAG-midler, da det er den, der skal følges, hvis du får tilsagn om støtte.
 3. Tag kontakt til vores koordinator, der står klar til at vejlede dig.

Vores koordinatorer kan se din ansøgning, så snart du er gået i gang med at lave den og kan derfor vejlede dig i ansøgningsforløbet med udgangspunkt i din konkrete ansøgning.

Koordinatorerne kan kun vejlede dig og kan således ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende, hvis der sker noget uforudset i ansøgningsprocessen eller i løbet af projektperioden. Det er derfor dit eget ansvar at sikre, at alle regler, lovgivning og deadlines overholdes.

Ansøgningerne behandles af vores bestyrelse, og du kan forvente at have en afklaring senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgere får svar i form af et indstilling- eller afslagsbrev.

Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have støtte. Herefter sender vi de indstillede projekter ind til Bolig- og Planstyrelsen til legalitetssikring. De kontrollerer en række formelle ting (bl.a. ejerforholdi CVR) samt om de udgiftstyper, der er søgt støtte til, er tilskudsberettigede. Når det er på plads, sender de et tilsagnsbrev med endeligt budget og betingelser for udbetaling af tilsagn til sin tid.

Du skal være opmærksom på, at støtte som hovedregel først udbetales, når projektet er helt gennemført. Derfor bør du have en plan for, hvordan du vil finansiere dit projekt i gennemførelsesfasen. Det kan du læse mere om under punktet ‘Udbetalingsfasen’.

Hvordan vurderer bestyrelsen ansøgningerne?

Som nævnt er det bestyrelsen i LAG Bornholm, der beslutter, om et projekt skal tildeles støtte.

Når du har indsendt din endelige projektansøgning, vurderes den ud fra otte fælles, nationale kriterier. For at sikre, at vurderingen sker objektivt, benyttes et prioriteringsværktøj fra Bolig- og Planstyrelsen.

De 8 prioriteringskriterier er:

 1. Projektets relevans i forhold til lokal udvikling (udviklingsstrategiens målsætninger)
 2. Projektbeskrivelse og projektansøger
 3. Graden af samarbejde mellem aktører under og efter projektet
 4. Projektets bæredygtighed – økonomi, levedygtighed og grøn profil
 5. Projektets lokale forankring
 6. Projektets synlighed for omverdenen
 7. Projektets innovative (nytænkende) karakter lokalt set herunder videndeling
 8. Projektets effekter inden for minimum ét af effektområderne: økonomiske effekter, miljømæssige effekter, klimaeffekter, sociale effekter, og kulturelle effekter

Kriterierne vægtes forskelligt fra LAG til LAG. Hos os på Bornholm bliver projektets relevans i forhold til vores udviklingsstrategi, projektbeskrivelsen, graden af samarbejde i projektet, samt projektets bæredygtighed (socialt, miljø og økonomisk set også i forhold til levedygtigheden på sigt) vægter højt.

Dernæst kommer projektets lokale forankring og synlighed samt innovative karakter.

Vurderingen af projektets effekter forholder sig lidt anderledes end de andre områder, da et projekt sjældent har effekter inden for alle 5 effektområder. Her er det altså helt i orden, at et projekt kun har effekter inden for et eller flere, men ikke alle, effektområderne. Effekterne af et projekt er meget vigtige at have tænkt over samt beskrevet i sin ansøgning. De lokale aktionsgrupper er i denne programperiode meget målstyrede og effektstyrede. Derfor handler det i høj grad om at synliggøre de resultater, som et projektet kan skabe, over for bestyrelsen, sådan at de kan tage det med i vurderingen af ansøgningen. De fem effektområder vægtes i følgende rækkefølge (højst prioriterede først): økonomiske, sociale, kulturelle, miljømæssige og/eller klimamæssige effekter.

 

LAG Bornholm

Klaus Hansen Petersen
Koordinator
Tlf: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

Alle hverdage
8.30-15.00

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Koordinator

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.30-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommun kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content