Bestyrelsen

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der arbejder frivilligt og er demokratisk valgt, bestående af 17 personer inklusiv 2 suppleanter, hvoraf 15 vælges på generalforsamlingen og de sidste 2 udpeges af regionskommunen. Billedet viser den nyvalgte bestyrelse for LAG-Bornholm 2023-2027.

Dog mangler Kirsten Juni, Peter Haag, Anne Jensen, Jakob Bondo-Schultz, Helle Munk Raunborg og Karsten Westh på billedet.

Desuden har Ungerådet på Bornholm fået tildelt en observatørpost.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt gerne sekretariatet.

Læs mere om den valgte bestyrelse her.

-

-

Årsregnskab 2023

Generalforsamling referat

Gældende vedtægter

Notat til ministerbesøg 2023

Høringssvar energiøBornholm

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Sekretariatsleder (Manager)

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.00-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm (Lokale Aktions Grupper) er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG-Bornholm og modtage vores nyhedsbrev, der udkommer 3-5 gange om året.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

CVR-NR. 43453149

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content