Om LAG

LAG Bornholm (Lokale Aktions Grupper) er en frivillig forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen på hele Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

LAG Bornholm støtter projekter, der skaber liv og vækst i landdistrikterne. Vi støtter kun projekter med et totalbudget på mere end 100.000 kr., og støttebeløbet kan i særlige tilfælde være helt op til 600.000 kr. Det normale er mellem 100.000 – 300.000 kr. Projekter kan søge støtte med op til 50 %.

Hos LAG Bornholm kan man søge støtte flere gange. Forudsætningen for at søge igen er, at alle projekter forud for den nye ansøgning er anmodet slutudbetalt.

Hvilke projekttyper støtter vi?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at

 1. fremme erhvervsudvikling
 2. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

Vi støtter ikke:

 • Jordbrugs-/primærproduktion
 • Køb af jord eller ejendom
 • Leasing
 • Opgaver, der kan betragtes som kommunale kerneopgaver (fx børnepasning)

Hvordan vælger vi, hvilke projekter der skal have støtte?

LAG Bornholm har en udviklingsstrategi. Dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fire hovedmål:

 1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
 2. At forbedre livskvaliteten i lokalområdet
 3. At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur
 4. At fastholde borgere og øge bosætningen

Vi er er særligt interesserede i at støtte projekter, der:

 • Er nytænkende og skaber synlighed
 • Skaber og/eller bevarer arbejdspladser
 • Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen
 • Bidrager til forbedret udnyttelse af ressourcer (ressourceeffektivitet)
 • Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter
 • Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter i deres lokalområde
 • Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen

Du kan orientere dig om vores udviklingsstrategi.

Hvilke udgiftstyper dækker vi?

Projekter kan få dækket op til 50 % af udgifterne inden for disse kategorier:

 • Materielle omkostninger
 • Immaterielle investeringer
 • Opførelse eller forbedring af fast ejendom – men ikke køb af ejendom eller jord
 • Køb eller leje af nye maskiner og nyt udstyr
 • Honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter
 • Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde
 • Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet
 • Frivilligt arbejde
 • Udgifter til øl og vin op til 500 kr. pr. arrangement
 • Rejseomkostninger (billigst mulige) direkte relateret til projektet
 • Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter
 • Udviklingsomkostninger
 • Andre omkostninger af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet

Ovenstående er kun hovedtrækkene, så du bør læse punkt 8 i vejledningen for en præcisering.

Hvis du vurderer, at dit projekt ligger inden for rammerne af ovenstående, vil vi anbefale dig at læse lidt om ansøgningsfasen.

Hvor kan jeg ellers søge henne?

Vi har lavet en separat side, hvor vi har listet nogle af de fonde og pulje, du evt. også kan overveje at søge. Du kommer til siden ved at klikke her.

Læs mere om bestyrelsen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen gratis kan blive medlem af. 

Nyhedsbrev

Vi udsender LAG-posten ca. 3-5 gange om året. Tag et kig i arkivet.

Analyse af LAG-indsatsen

CRT har lavet en analyse af LAG-indsatsen på Bornholm

Andre tilskudsmuligheder

Som en service har vi lavet en lille oversigt for andre fonde

Koordinator

Klaus Hansen Petersen
Koordinator
Tlf: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

Alle hverdage
8.00-15.00

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Sekretariatsleder (Manager)

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.00-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm (Lokale Aktions Grupper) er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG-Bornholm og modtage vores nyhedsbrev, der udkommer 3-5 gange om året.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

CVR-NR. 43453149

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content