Ny strategi

Afventer endelig godkendelse hos Bolig- & Planstyrelsen

 

LAG-Bornholm har gennem længere tid arbejdet på en ny udviklingsstrategi frem imod 2027.

I processen er der blevet afholdt en række aktiviteter:

  • 1 aktørworkshop med deltagelse af repræsentanter erhvervsliv og foreninger på Bornholm, bl.a.  BRK plan og udviklingsafdeling, Center for Regional og Turismeforening, Bornholms Landbrug & Fødevarer, ACAB, DN-Bornholm, Business Center Bornholm, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, DGI Bornholm, Offshore Center Bornholm, Gourmet Bornholm, Destination Bornholm og Erhvervsgruppe Øst.
  • Afholdelse af 2 borgermøder i hhv. Nexø og Rønne med sammenlagt 50 deltagere, hvor der er indkommet ca. 500 skriftlige forslag/ideer.
  • Der produceret et grafisk referat med en illustrering af ideerne fra hhv. borgere og aktører.
  • Gennemførelse af online spørgeundersøgelse med mere end 100 besvarelser fra borgere på Bornholm om prioritering af midlerne.
  • Høringsfase hos Bornholms RegionsKommune samt en række erhvervsorganisationer og foreninger på Bornholm.
  • Afsluttende høringsfase blandt medlemmer af LAG-Bornholm

 

 

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.
Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Klaus Hansen Petersen

Koordinator

TLF: 24 20 84 02

khp@lag-bornholm.dk

ALLE HVERDAGE 8.30-15.00

 

LAG Bornholm

 

LAG Bornholm er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne på Bornholm. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommun kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Bornholm

Gl. Rønnevej 17 A
3730 Nexø
Mobil: +45 24 20 84 02

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook

Skip to content